Wiadomości z tagiem Podatki  RSS
Sprzedaż nieruchomości po rozwiązaniu umowy o dożywocie a opodatkowanie PIT

23.10.2019 12:46

Rozwiązanie umowy o dożywocie skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości na dożywotnika, co należy potraktować jako nabycie przez niego nieruchomości. Aby nabywca mógł sprzedać tą nieruchomość (jej część lub udział w tej nieruchomości) i nie płacić podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży musi poczekać ze sprzedażą 5 lat od końca roku w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o dożywocie.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Podatki 2019. Obowiązkowy split payment. Jakich towarów i usług będzie dotyczył?

23.10.2019 12:03

Już 1 listopada br. obowiązujące obecnie szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy (w obecnej formie), będą zastąpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie także transakcje, których przedmiotem są m.in. węgiel i produkty węglowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 

Źródło: www.podatki.biz

Podatki i opłaty lokalne 2020: Stawki maksymalne w górę, a minimalne bez zmian

23.10.2019 12:02

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. (M.P. poz. 1020) minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2020 r. nie zmienią się, a zatem będą obowiązywały w wysokości obowiązującej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2020 r., w tym podatku od środków transportowych, będą o wiele wyższe. Dodajmy jednak, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. 

Źródło: www.podatki.biz

Fiskus zmienia wzory formularzy PIT

23.10.2019 8:17

Nowy wzór informacji PIT-11 będzie uwzględniać wprowadzoną od sierpnia br. preferencję dla młodych, a inne formularze – obowiązującą od października nową kwotę zmniejszającą podatek.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Wzrost dochodów z CIT to głównie efekt większej konsumpcji

23.10.2019 8:17

Nie zidentyfikowano w Polsce istotnych zmian w poziomie wykazanego podatku, które mogłyby być efektem realnego uszczelnienia systemu w zakresie daniny od osób prawnych

Tagi: Podatki, CIT
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Nowy obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przez podmioty zarejestrowane dla celów akcyzy

23.10.2019 1:00

Ministerstwo Finansów zaprezentowało kolejny projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Oprócz szeregu zmian w zakresie elektronicznych dokumentów dostaw (np. wydłużenie okresu przejściowego na obligatoryjne wykorzystwanie e-dd do 12 stycznia 2021 r.) resort przewiduje również utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych („CRPA”) prowadzonego w Systemie SZPROT.

Źródło: www.taxonline.pl

Nowa matryca stawek VAT – konsekwencje dla przedsiębiorców [PODCAST]

22.10.2019 20:10

Ustawodawca wprowadza szereg istotnych dla przedsiębiorców zmian w podatku od towarów i usług. Dotyczą one w zdecydowanej większości stosowania obniżonych stawek VAT. Pojawi się również zupełnie nowy system klasyfikacji towarów i usług na potrzeby tego podatku. Zapraszamy do słuchania podcastu.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Podatki 2020: Nowe wzory PIT

22.10.2019 16:23

Poszczególne wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostaną dostosowane do zmian ustawowych - wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Formularze będą uwzględniać m.in. wprowadzone w tym roku zwolnienie z podatku dla młodych podatników.

Źródło: www.podatki.biz

Zwolnienie z PIT dla stypendiów z Narodowego Centrum Nauki

22.10.2019 15:35

Resort finansów wydał rozporządzenie, które zakłada zaniechanie poboru podatku PIT od dochodów (przychodów) z tytułu otrzymania stypendiów oraz innych środków finansowych przyznanych w związku z działalnością Narodowego Centrum Nauki. Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Tagi: Podatki, PIT, BOR
Źródło: ksiegowosc.infor.pl

reklama
Kontakt z nami