Wiadomości z tagiem Ustawy  RSS
NSA: Koszty egzekucji prowadzonej w wyniku sprzecznej z prawem decyzji powinny zostać zwrócone

19.09.2019 13:20

Teza: Na podstawie art. 64c§ 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.), zobowiązanego nie mogą obciążać koszty postępowania egzekucyjnego wszczętego i prowadzonego w wykonaniu decyzji podatkowej wydanej na podstawie przepisu prawa, którego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Źródło: www.podatki.biz

Podatkowe Espresso 30/2019

19.09.2019 1:00

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Świadczenia opieki medycznej zakresie chemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej mogą być objęte zwolnieniem z VAT; [Express podatkowy] Brak przychodu w CIT banku z tytułu odpłatnej cesji wierzytelności; Zwrot kosztów uczestnictwa w badaniach klinicznych a zwolnienie z PIT; Opinia Rzecznika Generalnego - Podatek od reklamy a zasada swobody świadczenia usług; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw trafił do konsultacji; [PwC w prasie] Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży wierzytelności.

Źródło: www.taxonline.pl

Pracodawcy: wzrost płacy minimalnej negatywnie wpłynie na MŚP

18.09.2019 18:32


Skokowy wzrost płacy minimalnej będzie negatywnie wpływał na sektor MŚP, przyczyni się też do wzrostu cen produktów i usług - napisano we wspólnym stanowisku organizacji pracodawców ws. projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Dodano, że zniesienie limitu 30-krotności to działanie na szkodę gospodarki i systemu emerytalnego. W ocenie organizacji, zaplanowany w projekcie wzrost świadczeń socjalnych odbędzie się kosztem rozwoju usług publicznych.

Źródło: www.bankier.pl

Podatki 2020: MF szykuje zmiany mające ograniczyć nieprawidłowości w akcyzie

18.09.2019 15:23

W Ministerstwie Finansów powstał projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który ma docelowo wyeliminować nieprawidłowości w systemie akcyzowym. Przewidziano m.in. wprowadzenie nowego przedmiotu opodatkowania akcyzą w przypadku samochodów osobowych. Większość nowych regulacji ma wejść w życie już z początkiem 2020 r.

Źródło: www.podatki.biz

Amortyzacja znaków towarowych

18.09.2019 14:14

Pojęcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Jednocześnie, ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych - rozumie się przez to także znaki usługowe. W konsekwencji przepisy dotyczące znaków towarowych odnoszą się także do znaków usługowych, czyli oznaczeń, które nadają się do odróżnienia usług jednego przedsiębiorstwa od usług innego przedsiębiorstwa.

Źródło: www.podatki.biz

Samochód w kosztach: Zmiana harmonogramu rat jest zmianą umowy leasingowej

18.09.2019 14:14

Pytanie: 24 grudnia 2018 r. spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Spółka przewiduje, że w drugiej połowie 2019 r. będzie chciała zmienić harmonogram rat leasingowych.Czy zmianę harmonogramu spółka powinna potraktować jako zmianę umowy leasingowej o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i tym samym powinna do niej stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.?

Źródło: www.podatki.biz

Refaktury usług niematerialnych są limitowane, jeżeli podatnik je otrzymał, a nie wystawił

18.09.2019 14:14

Wyłączenie z art. 15e ustawy o CIT odnosi się do podmiotu, który przenosi koszt nabytej przez siebie usługi na inny podmiot, a nie gdy sam otrzymuje refakturę – orzekł WSA w Warszawie.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Akcyza od samochodów 2020 - mniej okazji do unikania opodatkowania

18.09.2019 9:43

17 września 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (i kilku innych ustaw), którego głównym celem jest wyeliminowanie zaobserwowanych w praktyce sposobów unikania opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. Nie będzie już można unikać płacenia akcyzy dzięki zgłaszaniu zagranicznych aut o masie do 3,5 tony jako ciężarowe lub specjalne, które po ich zarejestrowaniu przerabia się na osobowe, czy wskutek zawierania fikcyjnych umów kupna zagranicznych aut. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Duże sklepy muszą przekazać żywność. Inaczej stracą zwolnienia z VAT

18.09.2019 9:11


Duże sklepy będą obowiązkowo przekazywać produkty organizacjom pozarządowym; jeśli nie spełnią warunków, stracą zwolnienie z VAT - pisze środowa "Rzeczpospolita" przypominając, że to efekt wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności.

Źródło: www.bankier.pl

reklama
Kontakt z nami